ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...การค้นหาข้อมูล หรือ "การสืบค้น"หาข้อมูลในเน็ต ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ก่อนแล้ว และ ทะยอยเพิ่มขึ้นทุกๆวัน สำหรับผู้ใช้โดยทั่วไป จะค้นหาแบบ "การคาดเดา"ก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ลงลึก และจะได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการมากนัก ซึ่งต้องมีเทคนิค "การค้นหา"

เทคนิคการค้นหาข้อมูลในเน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการ และแม่นยำมากที่สุด ไม่ให้เสียเวลามาก สำหรับผู้ใช้งาน ค้นหาข้อมูลผ่าน ระบบ Search Engine เช่น google Yahoo Bing ฯลฯ จะต้องเรียนรู้ วิธีการค้นหาข้อมูลสักนิดหน่อย ก็จะได้ข้อมูลเชิงลึก ได้ข้อมูลดีๆ อย่างที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ตัวอย่าง คำหลัก การค้นหา ชื่อ Apple ชื่อนี้ หากไม่อยู่ในโลกออนไลน์ คนส่วนใหญ่ จะนึกถึง ผลไม้ หรือ ชื่อสินค้าแบรนด์ดัง โทรศัพท์มือถือ ของใช้ ชุดชั้นในชายฯลฯ ในตรงข้าม Apple หากอยู่ในโลกออนไลน์ ความนิยมในการค้น Apple Search Engine เก็บข้อมูลอะไรไว้ คนค้นหาอะไรมากที่สุด เกี่ยวกับคำว่า "Apple"

หน้าจอ แสดงผลการค้นหา ข้อมูล Search Engine - Google เรียกหน้านี้ว่า SERP (Search Engine Result Page) คำค้นหา Apple ข้อความโดดเดียว จะได้ข้อมูล สั้นๆ Google ค้นหาข้อมูล แคบๆ ได้ ชื่อ บริษัท ข้อมูลโทรศัพย์มือถือ ราคา ซึ่งยังไม่มากพอ ซึ่งในที่นี้ เราต้องการข้อมูล เกี่ยวกับ ผลไม้ ไม่ใช่ข้อมูลเหล่านี้

ใส่คำค้นหา Frurit เพิ่มนำหน้า Apple แล้วจะได้ คำใหม่ Fruit Apple แล้วดูผลการค้นหา ในหน้า SERP ของ Google จะพบว่า การค้นข้อมูล แสดง ชื่อผลไม้ Apple อย่างเดียวเท่านั้น กรองข้อมุล การค้นหา ได้แม่นยำขึ้น แต่ก็ยังไม่พอ ผลไม้ Apple มีหลายสายพันธุ์ ผู้เขียน กำหนดคำค้นหาใหม่  fruit apple fuji สามคำ สามารถสลับกันได้ แล้วดู การแสดงผลการค้นหาอีกครัง

 

เปลี่ยน วลี ช่วยการค้นหาข้อมูล โดยใช้เครื่องหมายคำพูด "   " (หรือเขาควาย) คร่อมข้อความใดๆช่วยให้ ระบบ Search Engine แม่นยำมากขึ้น ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด 

ตัวอย่าง "fujiapple" fruit รวมประโยคข้อความ ให้เราอ่านเข้าใจก่อน และระบบ Search Engine เข้าใจว่า ต้องการเน้นหาอะไรแน่ แล้ว Enter ค้นหาทันที 

 

ผลลัพธ์ แสดง การค้นหา ด้วย วลี โดยใช้เครื่องหมายคำพูด "   " แบบง่ายๆ แต่จะได้ข้อมูล การกรองทีดีขี้น Search Engine - Google ค้นหาข้อมูล รูปภาพ และ เว็บไชต์มาแสดงความสำพันธ์กัน  ใกล้เคียงกันอย่างที่สุด

ทีนิเปลี่ยน วลี  เครื่องหมายคำพูด "   " โดยใช้เครื่องหมาย - (จำกัดการค้นหา) ซึ่งจะได้ข้อมูลใหม่ แล้วดูผลลัพธ์ การค้นหาของ Search Engine-Google อีกครั้งแล้วดูว่า ได้ข้อมูล แตกต่างกันอย่างไร

 

Search Engine-Google แสดงการค้นหา Fujiapple-Fruit (แบบจำกัดการค้นหา) ข้อมูลที่ได้จะแตกต่างกันออกไปเช่น คลิบวิดิโอ สถานที และอื่นๆอีกมากมาย 

การระบุขอบเขตการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ช่วยให้ระบบค้นหาแม่นยำขึ้นแม้จะได้ข้อมูลน้อยลงก็ตาม แต่จะได้ข้อมูลตรงกับความต้องการมากที่สุด รวดเร็วที่สุด

การค้นหา ชื่อสถานที่ แบบระบุของเขตในการค้นหา

กุหลาบsite:ac.th ความหมายคำค้น คือ กุหลาบ ชื่อสถานที่ site: เว็บไชต์ และac.th ภายในประเทศไทยเท่านั้น เป็นต้น

หากเราต้องการค้นหา เว็บไชต์ที่มีคำว่า กุหลาบอยู่ในหัวเรื่องเว็บไชต์ การพิมพ์ค้นหา intitle:กุหลาบ หรือ ค้นหาไฟล์ข้อมูลโดยให้ความสำคัญประเภทของไฟล์ การพิมพ์ค้นหา Filetype:pdf กุหลาบ หรือ Filetype:pptกุหลาบ ผลการค้นหา จะได้ข้อมูล ไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ

จะเห็นว่า การค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายในอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องรู้คำสำคัญในเรื่องที่ต้องการค้นหา และเมื่อพบคำสำคัญในการค้นหาจำนวนมาก ก็อาศัยความสัมพันธ์ และเทคนิคการไตร่ตรองค้นหาให้แคบลง เพียงเท่านี้ การค้นหาข้อมุลในอินเตอร์เน็ตจะเป็นเรื่องง่ายๆนัน่เอง