ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...เป็นหนี้อย่างมีสุขดีกว่าเป็นหนี้อย่างมีความทุกข์ คุณสามารถทำได้ หากรู้จักอยู่กับความทุกข์หาความสุขในความทุกข์ให้เจอซึ่งจะมีหลักการง่ายที่สุดแบ่งแยกเป็นหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้

ยอมรับความเป็นจริงของตัวตนเราเอง

ยอมรับความจริงของตัวเราเอง ทั้งความสามารถและปัญญา การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่และจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคต คือ การวางแผนการชีวิต แล้วเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ การปัญหาใดๆในโลกมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นอดีต หรือ ปัญหาที่กำลังรอการเกิดในอนาคต สิ่งแรกสำคัญที่สุด คือ การตั้งสติ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการเงิน กู้เงินมาใช้แล้วเกิดปัญหาเกิดเป็นหนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตหลายๆด้าน

ที่มาภาพ flickr.com

การกู้เงิน คือการนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อนร่วงหน้า เพื่อสร้างประโยชน์หลายๆอย่าง เช่น กู้เงินมาทำธุรกิจ กู้เงินมาซื้อ รถ-บ้าน กู้เงินเพื่อทำเงินให้งอกเงยใช้ทำทุน เพื่อให้เกิดทรัพย์สินเป็นมรดก หากบริหารการเงินไม่ดีติดขัดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะเกิดปัญหาหนี้สิน “ก้อนโต” ในอนาคตที่จะตามมา

ยอมรับความจริงของตัวเราเอง การที่เราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนอื่น ถึงแม้จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน มีจุดเริ่มต้นแบบเดียวกัน แต่ผลที่ได้แตกต่างกัน พยายามดีที่สุดแล้ว ทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็ไม่รวยไปกว่านั้น ทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ก็เป็นไปได้ที่เรากำลังรับเวรรับกรรมตัวเราอยู่ในเวลานั้น เมื่อยอมรับความจริงตัวเราได้ ก็เริ่มทำใจปล่อยวางได้ เพราะมันคือ วาสนาของแต่ละคน การรู้จักปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แต่การปล่อยวางทำได้ยากที่สุด นกก็เป็นนก เป็ดก็เป็นเป็ด นกเป็นเป็ดไม่ได้ เป็ดก็เป็นนกไม่ได้ ยอมรับความจริงตัวเราได้ก็ปล่อยวางได้ง่าย ยึดไว้ก็หนักปล่อยวางก็เบา แต่อย่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างอันนั้นมันไม่รู้เรื่อง ขาดความเข้าใจในหลักธรรม พยายามเต็มที่แล้ว ดีที่สุดแล้ว ทำได้เท่าไร เอาเท่านั้น

เข้าใจและยอมรับเหตุผลของการเป็นหนี้

เข้าใจและยอมรับเหตุผลของการเป็นหนี้ กล่าวถึงในเรื่องการสร้างฐานะเพื่อตนเองให้มั่นคง คือสิ่งสำคัญที่สุด ในการวางแผนอนาคต หากไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีมาก่อน ก็ยอมเป็นหนี้ก่อนเพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุน ทำธุรกิจซึ่งคนส่วนใหญ่จะใช้วิธีเดียวกัน คือ กู้เงิน แต่ก็มีคนส่วนใหญ่เช่นกัน ใช้เงินกู้มาลงทุนทำธุรกิจ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ กลายเป็นหนี้ก้อนโต ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องรับภาระหนักเป็นอย่างมาก

การยอมรับเหตุผลของการเป็นหนี้ ต้องดูความสามารถในการผ่อนชำระของเราเป็นหลัก ซึ่งต้องชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น ผ่อนไหวไหมดอกเบี้ยเท่าไร ใช้เวลาชำระนานกี่ปี ก็จะเป็นหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาว เช่นการใช้สินทรัพย์ของตนเองเป็นตัวค้ำประกันจากสถาบันการเงินต่างๆเช่น ธนาคาร โดยใช้ บ้าน และที่ดิน รถยนต์ ฯลฯของตนเอง เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน การอนุมัติวงเงินกู้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย และที่สำคัญที่สุด คือ ธุรกิจที่คุณทำจะเป็นตัวแปรอย่างที่สุด ที่คุณจะร่ำรวยขึ้น หรือ จะไปไม่รอด จะต้องคิดให้ดีก่อนการเป็นหนี้

รู้จักหักห้ามใจอย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าเป็นหนี้มาก

การหักห้ามจิตใจตัวเองรู้ใจของตนเองช่วยห้ามการกระทำของเราได้มาก หากยังมีหนี้สินเก่ายังค้างชำระอยู่แต่อยากจะได้สิ่งที่ดีกว่าเพื่อการยอมรับในสังคม แต่หากเกินกำลัง ขีดความสามารถตนเอง มันก็ทุกข์อีกนั่นแหละ การรู้จักหักห้ามใจอย่าสร้างหนี้เพิ่ม ช่วยลดความกดดันใจตนเองได้มากขึ้น ลดกิเลศในตัวเราให้น้อยลง ลดความฟุ่มเฟือยอันเป็นมูลเหตุ การเป็นหนี้เพิ่ม เช่น ลดหนี้ด้วยการขายทรัพย์สินบางอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ดีกว่าไม่เหลื่ออะไรเลย

ละเอียดรอบครอบในการกู้เงินมาใช้อย่างวัตถุประสงค์

กู้เงินได้เงินมาแล้ว ต้องใช้เงินอย่างถูกวัตถุประสงค์ คุ้มค่าเงินทุกสตางค์ จะได้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่ไหนก็แล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงคือการ นำเงินมาใช้ การลงทุน ทำธุรกิจต่อยอด หรือ การนำเงินกู้ ผ่อนหนี้ ต้องวางแผนรอบครอบที่สุด โดยเฉาพะ ใบเสร็จในการชำระหนี้ ใช้เป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งอาจจะต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายไว้ด้วยจะเป็นการดี การกู้เงินมาใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ ควรศึกษาธุรกิจที่ลงทุนให้ดีก่อน ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มันช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้น มีโอกาสรวยเร็วขึ้น เป็นหนี้น้อยลงแต่รายได้เพิ่มขึ้น หากทำตามนี้ได้ก็เป็นสุขเร็วเช่นกัน

จ่ายหนี้ตรงเวลาหากมีปัญหาควรปรึกษาเจ้าหนี้

แน่นอนการเป็นหนี้ จากการกู้เงิน หรือ การยืมเงินคนอื่นมาใช้ ก็คือ การที่เรายอมเป็นลูกหนี้ ต้องยอมชดใช้เงินที่ยืมมา ซึ่งปัจจุบันตัวเลือกแหล่งเงินกู้หลายๆแบบ โดยเฉพาะกู้เงินด่วนแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำปะกัน จะได้เงินก้อนโตทันใจเป็นหนี้ทันทีทันใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบกู้ กู้เงินให้ได้ก่อนจะหาใช้ได้เปล่าอันนี้คิดทีหลัง หรือกู้เงินนอกระบบ ซึงอย่างไรก็ไม่มีกฎหมายรอบรับ ก็จะโดนดอกเบี้ยโหดๆโดยวิธีการทวงหนี้สุดโหด อย่างที่เป็นข่าวดัง

แต่การเป็นหนี้ที่ดีที่สุด คือ การเป็นหนี้ในระบบ เพราะจะมีกฎหมายรอบรับ ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณได้ ในกรณีที่คุณมีปัญหา การเงิน ก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อโดยเร็ว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับคุณ หากคุณเป็นลูกค้าชั้นดี ไม่มีประวัติเสีย ชำระเงินล่าช้า ก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติไว เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง การขอเงินกู้ผ่านทาง ธนาคาร สามารถตรวจสอบคุณได้ ด้วยเครดิตโบโร ฉะนั้นเมื่อเป็นแล้วควร จ่ายหนี้ให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันดอกเบี้ยเพิ่ม

ค้นหาความสามารถของตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ค้นหาความสามารถตนเอง เพื่อหารายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก เช่นทำอาชีพเสริม รับจ้างพิมพ์งาน รับจ้างซักรีดซื้อผ้า หรือเอาของในบ้าน ของเก่าของสะสม เครื่องใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้ว ขายของผ่านเน็ต ลงเฟส ในราคาถูกๆ และปัจจุบัน พระเครื่อง ขายดีเป็นอย่างมาก แต่ต้องเข้ากลุ่มให้ถูกด้วย ศึกษาแนวทางได้ที่ FB/พระเครื่องอินทร์บุรี ค้นหาความสามารถตนเอง นอกจากการหาของมาขายในเน็ตแล้ว หรือ รับจ้างโดยทั่วไป คุณสามารถ ผลิตสินค้าของตนเองขายได้ด้วย เช่น  ปลูกต้นบอนไช ก็เพาะพันธุ์ บอนไช ขายตามตลาดนัดวันหยุด หรือ ขายบอนไชผ่านเน็ต เพาะพันธุ์ปลากัดขาย ปลาสวยงามฯลฯซึ่งจะเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ลดหนี้สินและยังเป็นการเพิ่มความสุขให้ชีวิตคุณ

รักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพลังต่อสู้ปัญหาชีวิต

สุขภาพจิตสำคัญอันดับ1 เครียดมากเกินไปจะเป็นสาเหตุของโรครุมเร้าโรคซึมเศร้า ให้หาทางออกด้วยการคุยกับเพื่อน ดูหนังฟังเพลง ฟังธรรมะและนั่งสมาธิวัน 10นาที หากเกินจะเยียวยาก็ให้ไปพบ จิตแพทย์  กล่าวอีกในหนึ่ง การรักษาสุขภาพจิตสำพันธ์ต่อร่างกาย ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อตรวจโรคที่จะเกิดโรคร้ายก่อนการรักษา ส่วนการนอนหลับพักผ่อน ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน