ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...สกุลเงินเป็นหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศมีมูลค่าแตกต่างกัน หากสกุลเงินมีมูลค่ามากค่าเงินแข็ง หากสุกลเงินมีมูลค่าต่ำค่าเงินก็จะอ่อนตามไปด้วย Moneyvariety จัดลำดับประเทศที่มีค่าเงินต้ำที่สุดในโลกเทียบปี 2560 รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว

1.เงินเรียล ประเทศอีหร่าน (IRR)

ภาพจาก Central Bank of The Islamic Republic of Iran 

สกุลเงินประเทศอีหร่าน มีมูลค่าต่ำสุดในโลก เกิดจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ของนานาชาติซึ่งปัจจุบันมีมาตรการยกเลิกการคว่ำบาตรไปแล้ว จากข้อมูลในเดือน กรกฎาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 32,678 เรียลอิหร่าน

2.เงินดอง ประเทศเวียดนาม (VND)

ภาพจาก Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 

องลงมา จากเงินประเทศอิหร่าน คือ เงินประเทศเวียดนาม เงินดอง เกิดจากรัฐบาลเวียดนามออกนโยบายปรับลดอัตราค่าเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถของภาคส่งออกเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ โดยปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินอยู่ที่ 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 22,652 ดอง

3.เงินประเทศ เซาตูเมโดบรา (STD)

 

ภาพจาก banknoteindex.com 

ประเทศที่มีประชากรประมาณ 150,000 คนเท่านั้น เป็นสกุลเงินที่ใช้กันในประเทศเซาตูเมและปรินซี โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 20,850 เซาตูเมโดบรา

4.เงินรูเปีย ประเทศอินโดนิเซีย (IDR)

 

ภาพจาก rter.info 

 สกุลเงินหลักในประเทศอินโดนิเซีย  เป็นค่าเงินรูเปียซึ่งมีค่าต่ำลงเป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อปี 2540 และได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงอย่างต่อเนื่อง อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 13,326 รูเปีย

5.เงินฟรังก์กินี ประเทศฟรังก์กินี (GNF)

 

ภาพจาก mypivots.com

ประเทศฟรังก์กินี ปัจจุบันยังคงประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางการเมืองและปัญหาคอร์รัปชั่น โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 8,937 ฟรังก์กินี

6.เงินกีบ ประเทศลาว(LAK)

ภาพจาก banknoteworld.com 

ประเทศลาว สกุลเงิน เป็นเงินกีบ มีมูลค่าต่ำ สาเหตุจากประชาชนในประเทศลาว ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เงิน กีบจับจ่ายใช้สอย แต่นิยมใช้เงินบาทหรือเงิน ดอลล่าห์ มากกว่า ถึงแม้รัฐบาลจะออกมารนณรงค์ให้คนในประเทศใช้เงินกีบแล้วก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 8,249 กีบ

7.เงินประเทศ ลีโอน เซียร์ราลิโอน(SLL)

ภาพจาก banknoteindex.com

ประเทศเซียร์ราลิโอน สุกลเงิน ลีโอน เป็นประเทศตั้งอยู่ในทวิปแอฟริกา โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 7,550 ลีโอน

8.เงินประเทศ ปารากวัย กัวลานี (PYG)

ประเทศปารากวัย สกุลเงิน กัวลานี ปัจจุบัน ประเทศปารากวัย หันมาใช้ เงินดอลล่าห์สหรัฐ ในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 5,544 กัวลานี โดยประมาณ

9.เงินเรียล ประเทศกัมพูชา(KHR)

ประเทศที่มีสกุลเงินต่ำที่สุดในทวีปเอเชีย โดยเงินเรียลมีอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 4,085 เรียล

10.เงินอาเรียรี ประเทศมาดากัสการ์(MGA)

อันดับสุดท้ายที่ติดเข้ามา คือ ประเทศ มาดากัสการ์ ประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกา ซึ่ง มีอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน 1ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 2,942 อาเรียรี มาดากัสการ์