ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...แนวทาง ก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ สำหรับชีวิตคนวัยทำงาน ต่างมุ่งหวังความก้าวหน้าทางอาชีพกันทุกคน ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ควรเริ่มจากเป้าหมายง่ายๆ10วิธีการเป็นแนวทางทักษะเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

1.รักในสิ่งที่ทำ แล้วทำให้ดีที่สุด ปรับปรุงแก้ไข พร้อมพัฒนา

มีใจรักในอาชีพที่ทำ มันก็ไม่ง่ายเท่าไรนัก เพราะอาชีพที่ทำ สร้างผลการตอบแทนได้ดีกว่า คือ เงิน ได้เยอะกว่าอาชีพที่ใจรัก และคนส่วนใหญ่คนทำงาน มักมีโอกาสน้อย ที่จะได้ทำงานกับอาชีพที่ตนถนัด และมีใจรักในอาชีพ แต่ก็ใช่ว่าความสำเร็จจะได้มาแบบง่ายๆ รักในอาชีพที่ทำก็คือ ต้องผูกพันกับงานและรับผิดชอบงานที่ทำให้ดีที่สุด สู้งานครับ มองโลกในแง่ดี สนุกกับงาน ถึงแม้ว่างานจะมาพร้อมกับอุปสรรคและความเครียด และการทำงานย่อมเจอแต่ปัญหา คุณต้องมองปัญหาในเชิงบวก เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของตนเอง “ท้าทายความสามารถ” ว่าคุณมีความฉลาดแค่ไหน

2.กระตือรือร้น สร้างแรงบันดาลใจ

ความกระตือรือร้น คือรากฐานความสำเร็จ เรียกว่า ขยันนั่นแหละ ช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ ความรู้ใหม่ๆที่คิดว่านำมาเพิ่มความสามารถของเราให้ดีกว่าเดิม และสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กัน คือ การเปรียบเทียบ คู่แข่ง ในการทำงาน มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบที่ดีกว่าอย่างไร เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไข ปัญหาในอาชีพ ปัญหาต่างๆที่อุปสรรคในพัฒนาตนเอง “คนเก่งจริงๆไม่คุยกันหรอก แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาแสดงให้เราดูเอง”

3.เชื่อมั่นตนเอง ไม่ใช่หลงตนเอง

คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีโอกาสประสบความสำเร็จดีกว่า คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หรือ มีน้อย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ความเชื่อมั่นในตนเองเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัย ทดลอง และปฏิบัติตาม แล้วประเมินผล ผิดหรือถูกจะรู้เองแหละ ความเชื่อมันในตนเอง ความสำคัญอยู่ที่ไหน มันคือ “กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด มีความมุ่งมั่นและกล้าติดสินใจในตนเอง ยอมรับคำติเตียนจากผู้อื่น” และยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองทำ เพื่อเป็นการแก้ไข จุดบกพร่องของตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนเอง คนลักษณะนี้เค้าจะมีความสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่จะมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้เร็ว

4.มีความคิดสร้างสรรค์

มีความคิดสร้างสรรค์นำพาไปสู่ความก้าวหน้า คิดค้นบุกเบิกสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดความเจริญแล้วพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนพัฒนาตนเองและงานที่ทำทุกอาชีพ ทุกองค์กรและทุกสาขาอาชีพ ต้องการคนลักษณะนี้ ต้องการคนที่คิดเชิงบวก สนใจ ใคร่รู้และกล้าทำ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และไม่กลัวความล้มเหลว เพราะความล้มเหลว คือบทเรียน ที่มีค่า นำพาสู่ความสำเร็จและร่ำรวยในที่สุด ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่ต้องถอยให้เป็น แล้วสู้ใหม่ สุดท้ายคือ ความสำเร็จมาพร้อมกับ รางวัลสำหรับคนสู้ชีวิต

5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและบุคลิกภาพดี เพราะจะช่วยเฉลยชีวิตคุณได้ชัดเจน

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคือ อารมณ์ครับ อารมณ์แจ่มใส ยิ้มแย้ม จริงใจ นี่คือ ก้าวแรกที่มั่นคง ส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การเงิน ทุกๆสาขาอาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดความไว้วางใจ น่าเคารพนับถือ สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมงานที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะฝึกให้เป็นคน อารมณ์ดี แต่การมีมนุษย์สำพันธ์ที่ดีก็ยังไม่พอ ที่จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมาพร้อมกันด้วย เช่น การแต่งกายอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าถึงจิตใจคน การแต่งกายไม่ต้องสวมใส่เสื้อผ้า ของราคาแพงก็ได้ แต่ขอให้สะอาดตา กลิ่นกายหอมสดชื่น ก็ช่วยให้ดึงดูดความสนใจคนทั่วไปชื่นชม และให้ความนิยมไว้วางใจ ซึ่งเป็นประตู่สู่โอกาสความก้าวหน้าในอนาคตได้ดีเช่นกัน

6.วางแผนงาน วางแผนการล่วงหน้า เป็นการดี แล้วเริ่มทำ

การวางแผนการทำงาน ควรวางแผนอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน “คิดล่วงหน้า ทำล่วงหน้า” ควรทำอะไร วางลำดับความสำคัญก่อนหลัง ตามเวลาที่ใช้การทำงาน แล้วเริ่มปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ แล้วประเมินผลงาน ที่นี้จะเข้าใจว่า การวางแผนมีข้อผิดพลาดอย่างไร ควรแก้ไขแบบไหน แบบไหนคือ ใช่ หรือถูกต้องแบบไหนไม่ใช่ก็ปรับปรุง ซึ่งจะช่วยในเรื่องการขัดเกล่าความคิดให้ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลง นี่คือ ข้อดีของการวางแผนล่วงหน้า เพราะมีเวลาให้กับมัน ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

7.มีวินัยในตนเอง สร้างวินัยให้ตนเอง

ควบคุมตนเองให้มีวินัยอยู่เสมอ ทำงานควรตรงต่อเวลา คิดเป็นระเบียบ ทำงานวางแผนก็ให้เป็นไปตามระเบียบเช่นกัน การตรงต่อเวลา เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ของการทำงาน เข้าออกทำงานตรงตามเวลา บางคนมาเข้าทำงานสาย แต่เวลาออกงานออกตรงตามเวลา ก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน เพราะไม่มีหน่วยงานองค์กรไหน หรือ นายจ้างคนไหนจะชอบจ้างคนเหล่านี้มาทำงาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญในการทำงาน ให้เสร็จเรียบร้อยคือ ต้องตั้งใจมั่น ทำงานอย่างจริงจัง ศึกษาขอบเขตความมุ่งหมายของงาน เพื่อให้วางแผนขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การอย่างเคร่งครัดให้ดีที่สุด

8.มีคุณธรรม ด้วยการ ยึดอิทธิบาท 4

การเป็นผู้นำที่ดี นอกจากจะมีองค์ความรู้และวิธีการสู่ความสำเร็จที่ดีด้วยแล้ว ต้องมีหลักใจที่ดีด้วย คือ คุณธรรมในใจ และ มีน้ำใจที่ดีงาม ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เพื่อให้ใช้ชีวิตทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยหลักการง่ายๆให้ยึด อิทธิบาท 4" เป็นแนวทาง การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ 1ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ 2.วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท3.จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ 4.วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา เป็นหลักธรรมชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในหน้าที่การงานและข้อผิดพลาดตัวเราเอง

9.มีความอดทนและใจเย็น

อดทนและรอคอยความสำเร็จ และความอดทน สามารถช่วยให้ปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปด้วยดี “ไร้ประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งได้ อ่อนแอจึงรอด อ่อนโยนดำรงอยู่ ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำ แต่ก็ไม่มีความเข้มแข็งใด ทำลายน้ำได้ จงเป็นอย่างน้ำเถิด คำคม เล่าจื้อ

คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การเงิน นอกจากมีประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่เชี่ยวชาญด้วยแล้ว ต้องมีความอดทน และไม่ใจร้อน อดทนต่อความเครียดในการทำงาน และอดทนให้มากในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น โดยไม่ยึดมั่นความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ความอดทนนี้เอง ช่วยให้คุณเป็นคนน่าเชื่อถือ และศรัทธาในตัวคุณ และเป็นแรงขับเคลื่อนสร้างพลังในการทำงานของตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตดีที่สุด

10.สื่อสารให้ประสบผลสำเร็จ

การสื่อสารด้วยวิธีการอะไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้การร่วมมือการทำงานไม่ผิดพลาด หรือ ผิดพลาดน้อยลง ลดปัญหา การขัดแย้งกับผู้ที่ติดต่อด้วย ควรวางแผนก่อนการพูดให้ชัดเจน อธิบายคำพูดให้มองเห็นภาพ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พูดง่ายขึ้น การพูดเน้น ให้สั้นกระชับ เกิดความเข้าใจในการสื่อสารและสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี

อาชีพทุกอาชีพย่อมมีความแตกต่างกันเป็นสิ่งธรรมดา

แล้วแต่ความถนัดและใจชอบ บางคนเรียนมาน้อยทุนน้อยก็รวยได้ สร้างคนธรรมดาๆเป็นคนรวยได้ก็มีให้เห็นเช่นกัน จบสูงรับปริญญามาก็หลายใบ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีให้เห็นอยู่เช่นกัน อาชีพทำเงิน บางอาชีพไม่น่าจะเกิดความรวยได้ง่ายๆ แต่อาศัยระยะเวลา การสะสมเงิน และอดทน ประหยัด เก็บเงินเก่ง ออมเงินถูกทาง ลงทุนถูกวิธี ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ก็มีเงินหลักล้านสร้างตึก ซื้อที่ดินทำกิน ซึ่งจะเข้าสู่หลักการ 10 ข้อที่กล่าวถึงแน่นอน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนอ่าน