ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...นักธุรกิจร่นใหม่ ที่มีความสำเร็จเจริญก้าวหน้าได้เร็วและรวยไว เป็นที่หน้าจับตามองในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะมาจากลูกหลานของคนจีน ซึ่งจะมีหัวทางการค้าและมักจะได้รับ ค่านิยมการปลูกฝังมากจากบรรพบุรุษ

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติเก่าแก่มีวัฒนธรรมอันงดงามและยาวนาน

ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ คนจีนเป็นคนขยัน อดทน เข้มแข็งและหัวใจแกร่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักและกุญแจทอง ของกฎแห่งความสำเร็จ ดังนั้น เราควรจะเรียนรู้ และนำหลักการ แนวคิด มาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงให้เข้ากับ การประกอบสัมมาอาชีพ ให้ก้าวหน้า รำ่รวย ซึ่งผู้เขียนจะกล่าว ถึงหลักการที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และนำหลักการเหล่านี้ ให้คิดได้อ่านและได้นำมาใช้เกิดผลดีต่อผู้อ่านมากที่สุด

รักษาคำพูด คือ การรักษาเกียรติของตนเอง Keep speech

เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต ความสื่อตรง ต่อคำพูดของตนเอง เป็นสิ่งสำคัญมากและถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ยิ่งในเรื่องการทำธุรกิจ คำพูดของตนเอง อาจหมายถึงการก้าวต่อไป หรือ หยุดนิ่งเลิกล้ม เลิกคบกันก็เป็นไปได้

การพูดหรือกล่าวสิ่งใดต่อลูกค้า ทั้งคุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย เราควรพูดตามความเป็นจริงและทำให้ได้ตามที่เรารับปากต่อลูกค้าไว้ทุกอย่าง เพราะถือว่า เป็นการเริ่มต้นการค้าที่ดี และคุณจะมองเห็น หนทางความก้าวหน้าได้อย่างไม่ยากเลย แต่ถ้าโกหก ไม่รักษาคำพูด อาจหมายถึง ความเสียหาย ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

การวางตัวสุภาพ Positively polite

การมีบุคลิคภาพที่ดี ไม่จำเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงเสมอไป แต่จะเน้นเรื่องความสะอาด ถูกต้องตามกาลเทศะ หากสังเกตุกันดีๆเจ้าสัวส่วนใหญ่ จะเป็นบุคคลที มีความน่าเชื่อเถือ วางตัวภูมิฐานและมีความมั่นคงในทุกๆเรื่อง

ความเป็นจริง บุคคลดังกล่าว จะถูกฝึกสอนให้เป็นคนที่มี ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตนมาตั้งแต่เด็ก จนเกิดขึ้นเป็นนิสัยของตนเอง และการวางตัวสุภาพมันรวมกันหลายเรื่องด้วยกันนะ เช่น แต่งกายสุภาพ สะอาดตา วาจา อ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งเหล่านนี้ เราสามารถฝึกฝนกันทุกเรื่องเช่นกัน 

การวางตัวสุภาพ ดังกล่าว เมื่อทำอย่างถูกต้องด้วยแล้ว

จะเกิด เมตตาจิต มีบารมีเกิดขึ้นกับตนเอง มีเสนห์เป็นที่น่าคบหา จะเกิดแรงศัทธา ขึ้นโดยธรรมชาติ การวางตัวสุภาพไม่เพียงแต่ บุคคลที่สูงกว่าหรือบุคคลที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับเราเท่านั้น ต้องดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวชื่นชม เพราะถือเป็นความจริงใจต่อกันและกันด้วย