ก่อนที่จะทำธุรกิจควรคิดให้รอบครอบก่อน ว่าเราพร้อมที่จะทำธุรกิจแบบต่างๆแค่ไหนกัน เพราะการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนและการใช้เงินลงทุนจะลองทำเล่นๆก่อนไม่ได้ จะทำให้เสียผลประโยชน์และเสียความมั่นใจอีกด้วย