ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...วัยทำงานคือวัยแห่งการเรียนรู้และสร้างฝันหาเงินเพื่อสร้างอนาคตและสร้างฐานะด้วยแนวทางของตนเอง โดยจะเริ่มต้นในช่วงอายุ20ปีจนถึง30ปีก็จะเริ่มวางรากฐานชีวิตชัดเจนขึ้นมีแผนการต่างๆดีขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น Money variety มีเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับคนวัยทำงานมาฝาก8ข้อด้วยกัน

พื้นแผ่นดิน คนเก่งยังมีอีกมากมาย และแน่นอน พวกเขาเหล่านั้น กำลังแสวงหาความสำเร็จให้กับชีวิตอยู่เช่นกัน ฉนั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่า ยังมีคนที่ทำแบบเดียวอย่างเรา และ กำลังรอคอยความความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง

บางคนยึดหลักการของคนอื่น และเอาความคิดของคนอื่นนำมาใช้ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเองเป็นหลัก และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ อย่างที่ควรจะเป็น เช่น มีเงินเท่าไรเอาออกมาใช้ให้หมด

ความกลัวเกิดขึ้นได้เสมอ นั่นเพราะเราไม่เคยได้รู้ว่า ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร การทำการค้าหรือธุรกิจก็เช่นกัน เราไม่่อาจรู้ว่าการลงทุนของเราในครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ยิ่งถ้ารู้ว่่าไม่คุ้มค่าแล้วก็ยิ่งเกิดความไม่แน่ใจ และกลัวความผิดพลาดมากขึ้น 

ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ละคนมีภูมิความรู้ประสบการณ์แตกต่างกัน เราอาจไมต้องการคนมีปริญญา หรือค่านิยมใดๆ มาเป็นตัววัดคุณภาพ แต่ท้ายที่สุด วัดกันที่ความสามารถและดูที่ผลงาน