ปัจจุบันโฆษณาชวนเชื่อให้คนทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกทางสื่อและทุกรูปแบบ สื่อไหนประชาสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุดก็แทรกได้มากที่สุดง่ายต่อการติดตอ โดยไม่ต้องส่งตัวแทนมาขายประกันทำถึงที่บ้าน ก็สามารถทำได้ทันที แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการอ่านใจตัวเอง ก่อนทำประกันชีวิตต้องคิดอะไรก่อน

ก่อนทำประกันชีวิตกับบริษัทใดๆเราควรมีความรู้พื้นฐานของตนเองไว้ก่อน เพราะปัจจุบันประกันชีวิตมีหลายตัวเลือกและมีนโยบายของบริษัทประกันที่แตกต่างกันไป ประกันชีวิตจึงเป็นสินค้าทางการเงินแบบหนึ่ง ซึ่งเราอาจต้องฝากชีวิตและอนาคตไว้ทั้งหมด กับบริษัททำประกัน เพราะมันคือสิ่งที่เราควรรู้

ประกันชีวิตมีหลายประเภทให้เลือกสรร แต่ไม่รู้จะเลือกทำประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา ในขณะที่มีเงินทุนน้อยรายได้น้อย  การเลือกซื้อประกันแต่ละบริษัทมีเงือนไขและข้อตกลงแตกต่างกันไป การเลือกซื้อประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ควรศึกษาเรื่องการเคลมประกันและดอกเบี้ย บริการหลังการขาย ให้ดีที่สุดก่อนตัดสินใจ