สารเคมีมีประโยชน์ในการผลิตสินค้าอุปโภคหลายชนิด เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน หลายคนเข้าใจว่าสารเคมีเป็นพิษร้ายแรง จะอยู่แต่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือปะปนลอยอยู่ในอากาศรอบตัวเรา แต่ความจริงแล้ว ของใช้ในบ้านเรานี่แหละ คือแหล่งรวมสารพัดสารพิษปนมากับของใข้ มาดูก่อนว่าอยู่ในอะไรบ้างอันตรายแค่ไหน

เป็นหนี้อย่างมีสุขดีกว่าเป็นหนี้อย่างมีความทุกข์ คุณสามารถทำได้ หากรู้จักอยู่กับความทุกข์หาความสุขในความทุกข์ให้เจอซึ่งจะมีหลักการง่ายที่สุดแบ่งแยกเป็นหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้

การทำบัญชี การเงิน รายรับรายจ่าย เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะช่วยในเรื่อง การวางแผนการเงิน ดูแลสินค้าและระบบงานและยังช่วย ขัดเกลานิสัยของตนเองให้เป็นคน ละเอียดรอบคอบ และรอบรู้

Bitcoin คือเงินที่ได้จากการหาเงินผ่านเน็ตในรูปแบบใหม่และกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะการหาเงินในตัว บิทคอยน์ มีระบบการทำงานที่ดีกว่าโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ จากธนาคารกลาง และไม่ต้องมีความรู้ถึงขั้นเชี่ยวชาญ ก็สามารถเล่นได้ศึกษาง่าย และจะได้รับเงินจากบิทคอยน์ด้วยสกุลเงินที่สูงกว่าเมื่อเทียบเงินบาทไทย

สกุลเงินเป็นหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศมีมูลค่าแตกต่างกัน หากสกุลเงินมีมูลค่ามากค่าเงินแข็ง หากสุกลเงินมีมูลค่าต่ำค่าเงินก็จะอ่อนตามไปด้วย Moneyvariety จัดลำดับประเทศที่มีค่าเงินต้ำที่สุดในโลกเทียบปี 2560 รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว

ค้าขายอย่างไรให้รวยเหมือนคนจีน เชื่อได้ว่าชาวจีนเป็นชนชาติหนึ่งเดียวที่ค้าขายเก่งที่สุดในโลก อาชีพค้าขายจึงอยู่ในสายเลือดคนจีนมาตั้งแต่เกิด แต่คนไทยยึดอาชีพรับราชการ ทำไรนา ใช้พื้นที่ดินเป็นแหล่งทำกิน แต่ชาวจีนเปลี่ยนพื้นที่ดินทำกินเป็นสมรภูมิรบทางการค้า