ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...โรคพิษสุนัขบ้าโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่ฉีดวัคซินป้องกันได้ หรือหยุดพฤติกรรมเสี่ยงสุนัขกัด ติดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการป้องกัน5อย่าง วันที่ 28 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็น วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก World Rabies Day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน

จัดครั้งแรกในปี ค.ส 2007 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโลกระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกวันเดียวกัน เพื่อเป็นการรำลึกการจากไปของ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ผู้ผลิตยาวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้กับคนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

เกิดจากเชื้อ ไวรัส เรบี่ส์ (Rabies Virus) สัตว์นำโลกได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว ควาย ค้างคาวเป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุด ตามชื่อโรค คือ “สุนัข”ทั้งสุนัข จรจัด และ สุนัขสัตว์เลี้ยง น้องหมา

โดยที่มนุษย์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากการโดน กัด ขีดข่วน หรือ น้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายขาด ดังนั้นผู้ติดเชื้อมักจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่เรามีวัคซินที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดมาฉีดวัคซิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีที่สุดแล้ว

วิธีการสังเกตอาการของสัตว์ที่สงสัยที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีดังนี้

หางตก เดินโซเซ น้ำลายไหลย้อย ลิ้นห้อยตาขวาง เซื่องซึมมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม ให้กักสัตว์เลี้ยงไว้ดูอาการ 10 วันหากถูกสุนัขกัด ข่วน หรือ เลียให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆครั้งทันทีแต่ถ้าไม่มันใจว่าสัตว์เลี้ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแฝงอยู่ด้วยหรือไม่ ให้พบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4-5เข็ม หากเคยฉีดวัคซินมาก่อนแล้วแพทย์อาจฉีดเพียง1-2เข็มเพื่อกระตุ้น

5ย.ป้องกันการเป็นพิษสุนัขบ้ากับคน

 

ที่มาภาพ: https://commons.wikimedia.org

อาการของผู้ติดเชื่อพิษสุนัขบ้า

แสดงผลออกมาตั้งแต่ 7วันแรกหรืออาจ 1ปีก็ได้ โดยจะมีอาการเบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย คันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดลุกลามไปทั้งตัว กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวน้ำ กล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นอัมพาตและเสียชีวิตในทีสุด