ความเครียดคือศัตรูร้ายที่จะนำพาโรคภัยมาสู่ตัวเรา เพราะความเครียดเกิดจากการสภาวะการหดตัวของกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งมาจากสิ่งเร้าภายนอกมากระทบทางด้านจิตใจและร่างกาย เป็นเหตุให้บันทอนสุขภาพ ปัญหาต่างๆมันเกิดเพราะเหตุ หากผลจะดับเหตุต้องดับก่อนผลถึงดับตาม หากผลมันเกิดขึ้นแล้วเพราะวาเหตุมันเกิดขึ้นก่อนผลมันจึง...ตามมา รวมวิธีการลดความเครียดขั้นเทพอย่างได้ผลทันใจ8วิธีด้วยกัน 

อาการผิดปกติเกี่ยวกับคนสายตาสั้นเมื่ออายุมากขึ้นสายตาจะยาวไปเองไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องทำเลสิก ไม่ต้องทานยาฟื้นฟูสายตา เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ มาดูเฉลยกันดีกว่านะ

ผมหงอกเกิดได้หลายสาเหตุอย่างไรก็ต้องมีเหตุทำให้เกิดเส้นผมสีขาวแทนผมสีดำบนศีรษะ ซึ่งมีปัจจัยหลักๆของปัญหาผมหงอกสองสาเหตุก็คือ ผมหงอกตามวัยเป็นไปตามธรรมชาติและผมหงอกโดยกรรมพันธุ์ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องทำให้เส้นผมเป็นสีขาวก่อนวัยอันควร คล้ายๆปัญหาเส้นผมบังภูเขา

โรคอีสุกอิใสเป็นโรคธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่กลัวและไม่อยากให้เกิดโรคนี้กับตนเองหรือคนในครอบครัว อาการของโรคถึงแม้จะไม่น่ากลัวไม่ร้ายแรงแต่เป็นโรคที่น่ารังเกียจอย่างมากและเป็นโรคทรมานจิตใจและร่างกายยิ่งนัก โรคชนิดนี้มักพบได้บ่อยในฤดูหนาวและฤดูร้อน

โรคพิษสุนัขบ้าโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่ฉีดวัคซินป้องกันได้ หรือหยุดพฤติกรรมเสี่ยงสุนัขกัด ติดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการป้องกัน5อย่าง วันที่ 28 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็น วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)

เว็บไชต์ปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายและเว็บไชต์ที่ปล่อยล้างเลิกทำก็มีอยู่มากเช่นกัน... Read more..

การทำSEOด้วยตนเอง คือการศึกษาหาความรู้... Read more..

Google Bot หรือ Google spider โปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ... Read more..