ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...เบี้ยประกันรถคือเงินที่เราต้องยอมจ่ายให้กับบริษัททำประกันเพื่อแลกกับความคุ้มครองและพฤติกรรมความเสี่ยงในการใช้รถยนต์บนท้องถนน ด้วยรูปแบบประกันที่หลากหลายนี่เอง เบี้ยประกันย่อมมีราคาไม่เท่ากัน รู้หรือไม่ว่าเบี้ยประกันรถมีผลต่ออายุและเพศของผู้ทำประกันรถอย่างไร

ประกันรถยนต์ชั้น1 เบี้ยจ่ายเท่าไร

ประกันประเภทนี้ คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์คันเอาประกันคันคู่กรณีจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่ายาผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาประกัน ค่าเสียหายทรัพย์สินในรถยนต์ทั้งสอนคัน รวมทั้งคุ้มครองค่าเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำท่วม รถถูกโจรกรรม คุ้มครองทุกกรณี เบี้ยประกันเริ่มต้นประมาณ 13000- 36,000 บาท ราคาเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุรถขนาดเครื่องยนต์ และทุนประกัน รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น2 เบี้ยจ่ายเท่าไร

ประกันประเภทนี้ คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์คันเอาประกันและคันคู่กรณีแต่ต้องมีคู่กรณีเท่านั้นจึงจะเคลมประกันได้ คุ้มครองค่าเสียหายทรัพย์สินในรถยนต์ค่ารักษาพยาบาลค่ายาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาประกันและคู่กรณี คุ้มครองกรณีไฟไหม้และถูกโจรกรรมคล้ายๆประกันชั้น1 ยกเว้นความเสียหายน้ำท่วม เบี้ยประกันเริ่มต้นประมาณ 6,000 - 10,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น3 เบี้ยจ่ายเท่าไร

ประกันประเภทนี้ คุ้มครองค่าเสียหายเฉพาะตัวรถและทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่จะไม่คุ้มครองตัวรถและทรัพย์สินของผู้เอาประกันแต่จะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เบี้ยประกันเริ่มต้นประมาณ 900-6,000 บาท

ประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ เบี้ยจ่ายเท่าไหร่

ประกันชั้น 2+ และ 3+ จะให้ควาคุ้มครองเหมือนประกันชั้น 2 และ 3 แต่ผู้เอาประกันจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับตัวรถยนต์และทรัพย์สินผู้เอาประกันโดยเบี้ยประกันเริ่มต้น ประมาณ 5,000-20,000 บาท

ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ชาย-หญิงจึงไม่เท่ากัน?

จากผลสำรวจและรวบรวมสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยพบว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เพศชาย 60-70 เปอร์เซ็นต์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าเพศหญิงและหน่วยงานป้องกันปราบปรามความปลอดภัยบนทางถนนของอเมริก Insurance Institute for Highway Safety (IIHSรวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วสรุปว่า

บนท้องถนนนั้น มีผู้ขับขี่ได้ 93% ในขณะที่มีผู้หญิงอยู่ที่ 85%

ผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชายเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมากกว่าพระคัมภีร์เพศหญิงถึง 2.5 เท่า

มีผู้ขับชายที่ไม่มีใบขับขี่ และอุบัติเหตุมากกว่าหญิงที่ไม่มีใบขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ50%

ระหว่างขับรถผู้หญิงมีสถิติที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่าผู้ชายถึง 27%

ผู้ชายมีอัตราการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกำหนดถึง 25%ในขณะที่ผู้หญิงมีเพียง 17 %เท่านั้น

อายุสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ยังพบว่าคนที่มีอายุ 55 ถึง 64 ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ต่างกันมากนักและเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไปพบว่าผู้หญิงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ชายถึง 20% 

ด้วยสาเหตุเหล่านี้เอง

การทำประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท จึงมีเบี้ยประกันที่แตกต่างกันทั้งทางอายุ เพศและความเสี่ยงต่อการใช้รถบนท้องถนน หากต้องการคุ้มครองสูงเบี้ยประกันก็สูงตาม แต่ก็ยังมีวิธีการประหยัดที่จะกล่าวต่อไป

รวมวิธีการประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์