ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...ปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต คือการชำระหนี้บัตรไม่ตรงตามเงื่อนไข และมักจะมีปัญหาติดตามมาด้วยกันคือ ดอกเบี้ยที่มาพร้อมกับเงินต้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในแต่ละเดือนมีคนจำนวนมากใช้วิธีการแก้ไขปัญหายอมทยอยใช้หนี้บัตรเครดิตแบบผ่อนผันและเลือกจ่ายหนี้บัตรเครดิตแบบขั้นต่ำเพื่อรักษาคะแนนเครดิตของตนเอง

บทความสอนวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตแบบได้ผลดีที่สุด6หลักการคือ

1.ติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้เราเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้

ขอผ่อนผันชำระหนี้บัตรของเราเอง มีบัตรเครดิตกี่ใบ ประเภทใดบ้างที่จะช่วยหมุนเงินมาช่วยใบไหนได้บ้าง หากมีบัตรเครดิตใบเดียวจะเป็นเรื่องง่ายที่สุด โดยขอคำแนะนำเรื่องขอผ่อนผันชำระหนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ยอดหนี้บัตรหมดไปอย่างรวดเร็วและรักษาคะแนนเครดิตให้สามารถใช้บัตรต่อไปได้ ก็มั่นใจได้ว่า ไม่มีสถาบันการเงินที่ไหนจะยอมให้ลูกหนี้หนีหายและไม่ยอมให้เงินที่กู้ไปสูญหายแน่นอน “เป็นทางออกที่ดีระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้”

2.ค่อยๆทยอยหนี้บัตรให้หมดและอย่าสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมา

การปลดหนี้บัตรหรือหนี้แบบอื่นๆ ควรปลดหนี้โดยทยอยใช้หนี้เก่าให้หมดเร็วที่สุดและต้องหาวิธีการไม่สร้างหนี้เพิ่ม หากการเป็นหนี้ทำให้ไม่เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจะเป็นการดีที่สุด คืออย่างแรกลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นลงซึ่งจะช่วยได้มากโดยเฉพาะการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีแนวทางแตกต่างกันไป และพยายามหารายได้เพิ่มให้มากกว่ารายจ่าย อาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างเพื่อนำเงินที่ได้มาปลดหนี้ ไม่รวยแต่ไม่เป็นหนี้สบายใจที่สุด “การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”

3.หยุดการชำระหนี้บัตรเครดิต แบบจ่ายขั้นต่ำ เพราะเป็นความเชื่อที่ผิด

การใช้หนี้บัตรทุกประเภท ควรหลีกเลี่ยงการใช้หนี้แบบจ่ายเงินขั้นต่ำ ก่อนนั้นใช่แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ผลเท่าไร ซึ่งการจ่ายหนี้บัตรด้วยการจ่ายเงินขั้นต่ำ ก็จะเสียค่าปรับเป็น “ดอกเบี้ย” โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงที่แตกต่างกันไป ควรจ่ายหนี้บัตร แบบเต็มวงเงิน และตรงตามรอบบิลของใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะเป็นระยะปลอดดอกเบี้ย 30-45วัน หากมีเงินเดือนและมีรายได้ที่แน่นอน ควรให้ความสำคัญในข้อนี้ หากมีรายได้ไม่แน่นอน ก็ต้องทำ “อาชีพเสริม”เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น และพยายามลดรายจ่ายลง

4.ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตเท่าที่ทำได้เพื่อลดหนี้

ก็เพราะว่าไม่มีเงินสดจะใช้ ก็ต้องยอมใช้บัตรเครดิตกู้เงินเค้ามาใช้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นค่านิยมของคนปัจจุบัน จึงกลายเป็นหนี้วนเวียน เหมือนชีวิตคนที่เวียนวายตายเกิดก็ไม่แปลก ซึ่งจะต้องรู้วิธีการใช้บัตรเครดิตร่วมกับเงินสดแบบผสม ใช้เงินสดเท่าไรใช้เงินจากบัตรเครดิตเท่าไร คำนวณตัวเงินออกมา ก็จะช่วยให้เกิดหนี้บัตรเครดิตน้อยลงแล้วจะได้สิ่งที่อยากได้เร็วขึ้น หนี้น้อยลงรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตก็มีความสุขได้ ไม่รวยก็ไม่จน ทางสายกลางอยู่อย่างพอเพียงก็อยู่กันได้ครับ

5.วางแผนการใช้เงินและทำบัญชีส่วนบุคคล

การลดหนี้บัตรเครดิตมีหลายวิธีเช่นเดียวกับการเป็นหนี้แบบอื่นๆ หลายคนทำได้ด้วยวิธีเดียวกันและอีกหลายคนทำไม่ ด้วยสาเหตุบางอย่าง การเป็นหนี้จึงเป็นเหตุจำเป็นหรือเป็นหนี้เพื่อความอยู่รอด การวางแผนการใช้เงินสำคัญที่สุดในเรื่องของเงินทอง ซึ่งจะต้องมีการจดบันทึกหรือทำบัญชีส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อดูรายรับรายจ่าย ว่าเงินไปรั่วไหลออกทางไหน จะหาวิธีเพิ่มรายได้เข้ามาอย่างไร จดบันทึกไว้ก่อนจะมากจะน้อยจดไว้ก่อน ตัวเลขก็คือเงินนั่นแหละ

6.รักษาวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด

การเงินของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆหนี้สินทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดคือ การควบคุมความประพฤติตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ความฟุ้งเฟ้อจนเกิดฟุ้งซ่าน อยากจะได้ในสิ่งที่เกินกำลังทรัพย์ ก็เป็นที่มาขอการก่อหนี้หรือเป็นหนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อหรือเป็นหนี้แบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รักษาวินัยทางการเงิน ในที่นี้ผู้เขียน พูดถึงเรื่อง หนี้บัตรเครดิต ควรชำระหนี้จากใบเรียกเก็บเงินให้ตรงเวลา หากมีบัตรเครดิตหลายใบ ก็ควรหลีกเลี่ยงการหมุนเงินด้วยบัตรเครดิตอีกใบมาโปะอีกใบ กลายเป็นดินพอกหางหมู่ หนี้สินจะหมดไปได้ยากเรียกได้ว่า “เป็นหนี้ตายทั้งเป็น”