ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...บัตรเครดิตที่ปลอดหนี้หรือการทำให้หนี้บัตรให้สะอาด ช่วยให้การขอวงเงินจากบัตรเครดิต เป็นเรื่องงายในการอนุมัติเงินจากสินเชื่อจากธนาคารผู้ออกบัตรให้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยหน่วยงานสินเชื่อมีความคิดบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา ก็จะพิจาณาไม่เหมือนกัน

พยายามทำบัตรเครดิตของตนเองให้ปลอดหนี้

ส่วนใหญ่แล้ว การอนุมัติเงินของฝ่ายสินเชื่อ จะพิจารณาเรื่อง ยอดวงเงินในบัตรเครดิตเดิม ที่ถูกกำหนดไว้ให้ก่อนแล้ว รูดเงินใช้ไปเท่าไร มียอดเงินสุทธิเหลือเท่าไร หากเรื่องการชำระหนี้เป็นแบบลูกค้าชั้นดีและไม่มีประวัติชำระเงินล้าช้าเกิน 6 เดือน มีคะแนนเครดิตที่ดี การอนุมัติเงินก็จะผ่านแบบง่ายๆ หากไม่แน่ใจในพฤติกรรมการใช้เงินดังกล่าว ให้ติดต่อ Contact Center ของธนาคารผู้ออกบัตรให้

ใช้เงินเป็นบริหารเงินเก่งให้ขอวงเงินเพิ่มจากบัตรเครดิตเท่าที่เหตุจำเป็น

เมื่อผ่านอนุมัติจากสินเชื่อธนาคารแล้ว ต้องวางแผนการเงินให้ดี คำนวณเงินที่จำเป็นต้องจ่ายต้องใช้เท่าไร โดยให้คำนึงถึงเหตุจำเป็นและความพอดีต่อการใช้เงิน ซึ่งทางธนาคารจะตรวจสอบประวัติการใช้บัตรเครดิตของคุณอย่างละเอียด และอาจใจดีให้คุณ ขอวงเงินเพิ่มที่สูงกว่านี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุเกิดความเสี่ยงในการชำระหนี้ หากมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายสูงรายรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตคุณย่ำแย่ลงในที่สุด เป็นหนี้ก้อนโต เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องกู้เงินที่อื่นมาชำหนี้บัตรเครดิต

เราสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบไหนดีที่สุด

การขอวงเงินเพิ่มจากบัตรเครดิต มีด้วยกันสองแบบด้วยกัน คือ วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว และแบบวงเงินบัตรเครดิตถาวร ทั้งสองแบบแตกต่างกันชัดเจนที่สุดแล้วแตกต่างกันอย่างไร

วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

จะให้ความสำคัญ เรื่องการหาเงินมาชำระหนี้ในเวลาที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 30 วันและต้องถือบัตรมาแล้ว 6เดือนจึงจะใช้ได้  บัตรเครดิตแบบชั่วคราวจึงเหมาะสมที่สุด สำหรับบุคคลที่ต้องใช้เงินเร่งด่วน หรือต้องการใช้เงินแบบฉุกเฉิน เช่น จ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือ ชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิตในวงเงินไม่เพียงพอ หรือต้องการนำก้อนหมุนเงินในการทำธุรกิจ ซึ่งยังมีเหตุหลายปัจจัยในเรื่องนี้มาก

วงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร

ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวรได้หากถือบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยนำบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เพิ่มขึ้น และบัตรเครดิต ติดต่อสาขาที่สะดวก ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติประมาณ 4 วันทำการ

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตในภายหลังใช้บัตรเสริมแทนบัตรเครดิตหลัก

วงเงินในบัตรเครดิตหลัก อาจเต็มจำนวนแล้ว ยังมีทางออกในการขอวงเงินเพิ่มโดยใช้บัตรเครดิตเสริม ช่วยบรรเทาอาการเงินขาดมือ เพราะเชื่อได้ว่า หลายคนไม่ได้มีบัตรเครดิตใบเดียว อาจมีบัตรเสริมหลายๆใบ ซึ่งก็มีขีดจำกัดเช่นกัน ในการขอวงเงินเพิ่ม แต่อาจจะได้เงิน 25% ถึง 50% ของวงเงินบัตรหลักหรือสูงสุดจริงๆวงเงินที่จะได้เท่ากับบัตรหลัก ขอมากกว่านี้อาจจะไม่ได้ นอกจากขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบใช้บัตรเสริมด้วยแล้ว สามารถขอ อัพเกรด บัตรเครดิตให้ดีขึ้น จากเดิมอยู่ระดับโกลด์ ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ แพลตตินั่มก็ทำได้เช่นกัน

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ต้องคำนึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับให้มากที่สุด

ประโยชน์จากบัตรเครดิต การเพิ่มวงเงิน ช่วยให้คุณสะดวกต่อการใช้เงิน และลดสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินด้วยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ สิทธิประโยชน์ที่เข้าร่วมในบัตรเครดิตใบนั้น เช่น ที่จอดรถส่วนลดคะแนนสองเท่า จองซื้อสินค้าและบริการก่อนใคร ร่วมทั้งโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบไว้ล่อใจ แต่สิ่งที่ควรระวังตามมาคือ บัตรเครดิตก็อาจจะหมายถึง การเพิ่มหนี้ที่มากขึ้นกว่าเดิม

เอกสารในการขอยื่นเรื่อง วงเงินบัตรเครดิต มีอะไรบ้างที่ควรรู้

นอกจากแบบฟอร์ม การขอวงเงินเพิ่มจากธนาคารแล้ว สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเอกสารเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะเป็นสำเนา Book Bank เพื่อแสดงรายรับหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดด้วยว่าจะเพิ่มวงเงินได้เท่าไรหรือติดต่อฝ่ายสินเชื่อธนาคารโดยตรงผ่าน Call Center ของผู้ออกบัตรให้