ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...บัตรเครดิตที่ปลอดหนี้หรือการทำให้หนี้บัตรให้สะอาด ช่วยให้การขอวงเงินจากบัตรเครดิต เป็นเรื่องงายในการอนุมัติเงินจากสินเชื่อจากธนาคารผู้ออกบัตรให้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยหน่วยงานสินเชื่อมีความคิดบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา ก็จะพิจาณาไม่เหมือนกัน

เลือกบัตรเครดิตเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่รู้ใจทางการเงิน ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้เงินและพฤติกรรมของเราที่ต้องทำบ่อย ซึ่งแต่ละคนมีความจำเป็นต่อการใช้เงินแตกต่างกันไป การเลือกบัตรเครดิตมาใช้แต่ละประเภท จำเป็นมากที่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางการเงิน