ฝึกหัดบินกับเครื่องเล่นพารามอเตอร์

ช้างไทย เงินกู้  คือผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายโดยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง... อ่านเพิ่มเติม...ชาวจีนเชื่อได้ว่าเป็นผู้สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นชนชาติที่น่ายกย่องที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อดีดชาวจีนย้ายถิ่นกำเนิดมาสร้างหลักปักฐานในดินแดนไทย เริ่มตั้งแต่เสื่อผืนหมอนใบ ค้าขายจนร่ำรวยเป็นเศรษฐี ชาวจีนมีอุดมการณ์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแฝงไว้ด้วยหลักคุณธรรม

มักสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของเงิน ซึ่งจะมีหลักการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงเติบใหญ่ ซึ่งหลักการสอนของคนจีนสอนให้รวย ถึงแมจะแตกแขนงมากขึ้นแต่จะมีหลักการที่แน่นอนที่สุด 5 ข้อด้วยกันคือ

1.ความขยันมานะอดทน

คนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่ลูกหลานของตนเองให้มีนิสัย ขยัน มานะ และอดทน เป็นกฎทองตายตัว ในการประกอบกิจการต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตดำรงอยู่และมีกิจการเจริญก้าวหน้า ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายใจก็ไม่หวั่นไหว ใจหนักแน่น ใจมีหลัก และยึดมั่นในความคิดของตนเองอย่างถูกต้อง เพราะเชื่อได้ว่า ความขยัน มานะและอดทน เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหากไม่สำเร็จไม่เลิกรา สู้ยิบตา ถึงแม้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นช้า ต้องอาศัยเวลาการอคอย และพิสูจน์ความสามารถของตนเอง แต่ความสำเร็จ หากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเจริญและมั่นคงร่ำรวยอย่างแน่นอน

2.ความนอบน้อมถ่อมตน รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น

ความนอบน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการผูกมิตรไมตรีและช่วยให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ความนอบน้อมถ่อมตนจึงป็นเอกลักษณ์นิสัยของคนจีน ที่มักสอนให้ลูกหลานของตน ให้เป็นผู้มีความนอบน้อมถ่อมตนในการค้า ไม่เพียงแต่กับผู้อวุโสกว่าเท่านั้นกับคนอายุน้อยก็ต้องทำเช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่แสดงการนอบน้อมของคนจีน ที่สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ การนอบน้อมศรัธาต่อเทพเจ้าและนำคุณธรรมคำสอนของเทพเจ้ายึดถือและปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆ ทำให้ชาวจีนมีขวัญกำลังใจในการทำงานและมีคุณธรรมต่อสู้ชีวิต

3.ความประหยัด อดออมรู้จักคุณค่าของเงิน

ไม่ว่าจะทำสิ่งใดคนจีนจะเน้นย้ำเรื่อง การประหยัดมัถยัต อดออม การใช้เงิน หากประสบความสำเร็จในการทำกิจการการค้าการลงทุน ก็ควรประหยัดอดออมเพราะเงินทองที่หามาได้ด้วยความอยากลำบาก หากไม่รู้จัก การประหยัด อดออมเงินทองที่หามาได้ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว การค้าขายของคนจีนจะเน้นเรื่อง เงินสด ดีกว่า เงินผ่อน เงินเชื่อ เครดิต เพราะจะมีความเสี่ยงจากการสูญเสีเงินมากกว่า เพราะค้าขายด้วยเงินสด จะทำให้รู้ชาวจีนรู้จักการประเมินรายจ่ายของตน ต้องขยันอดทน เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนเพื่อให้ได้มาสู่ความสำเร็จ

4.ขยับขยายการลงทุนเพิ่ม

เมื่อการลงทุนประสบความสำเร็จและมั่นคงแน่นอน คนจีนจะขยับการลงทุนเพิ่ม หรือ ทำธุรกิจอื่นๆเพิ่ม อาจจะเป็นธุรกิจเดิมแต่สาขาใหม่ หรือ อาจจะเป็นธุรกิจตัวใหม่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ก็จะเตรียมพร้อมการลงทุน การขยับขยายกิจการและการลงทุนนั้น คนจีนจะค่อยๆทำที่ละน้อยๆค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เน้นการขยายกิจการแบบใหญ่โต หรือทุ่มเงินเสี่ยงแบบหมดเนื้อหมดตัวด้วยเงินก้อนใหญ่ หากอายุมากขึ้นโอกาสรวยจะน้อยลงโอกาสพลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมก็จะน้อยตามไปด้วย

5.ตัดสินใจทำอะไรทำอย่างรวดเร็วเพื่อชิงความได้เปรียบ

ชาวจีนหากมองดูผิวเผิน เรื่องการลงทุนทำธุรกิจ เริ่มทำก่อนมักได้โอกาสที่ดีกว่า มองคล้ายๆกับเป็นนักฉกฉวยโอกาส แต่แท้จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การทำธุรกิจ ต้องฉับไว คิดก่อนแล้วทำทันที ด้วยการวางแผน เตรียมความพร้อมการลงทุนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความพร้อมหรือคิดได้ก่อนแต่ทำที่หลัง ด้วยเหตุผลนี้เอง ชาวจีนผู้ร่ำรวยจะเป็นนักคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ดี และมองโอกาสที่เข้ามาแล้วทำทันที จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว