ฝึกหัดบินกับเครื่องเล่นพารามอเตอร์

ช้างไทย เงินกู้  คือผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายโดยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง... อ่านเพิ่มเติม...ความหนักแน่นของจิตใจฝึกกันได้บางคนจิตใจดีเป็นคนดีแต่ลึกๆเป็นคนหวั่นไหวง่ายเปราะบางและอ่อนแอซึ่งใช่ว่าจะผิดอะไรเพราะคนเรานั้นแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง

การที่จะเป็นคนดีและจิตใจเข้มแข็งได้ต้องผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านนี้จะฝึกให้เราเอง และทำให้ชีวิตเราแกร่งมากขึ้น อะไรที่เราไม่เคยเจอก็ต้องเจออะไรทีไม่เคยผ่านเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ เรื่องทั้งดีทั้งร้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจิตลงที่จิตทั้งหมดแหละ อะไรๆรู้หมด แต่ใจนี้แหละมักจะทำใจไม่ได้

อย่าเป็นคนโลเลเปลี่ยนแปลงอ่อนไหวง่ายและไม่แสดงอารมณ์ก้าวร้าวไม่โกรธใครง่ายๆด้วย เมื่อเรากำลังอยู่กับใครก็ตามให้จำคำพังเพยที่ว่า “จงใจเย็นเหมือนฝักหนักแน่นเหมือนหิน” อย่าให้คนอื่นเขามองเราเป็นคนบุคลิกดอกไม้ไหว หลุกหลิกซิ ดูไม่สำรวมก็แก้ด้วยการ นิ่งสงบแลดูเหมือนนักปราชญ์ นักคิดเพราะมีความคิดดี มีกิริยาดีๆออกมาให้เห็นมีคำพูดที่ดีกับเพื่อนมนุษย์

สิ่งที่เราต้องฝึกให้มากเมื่อเราเป็นคนเช่นนี้คือการคิดบวกให้เพิ่มบวกมากขึ้นก็คือ

1.รู้จักการคิดดีเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่น

2.รู้จักการให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น

3.รู้จักการให้กำลังใจตนเองและผู้อื่น

4.รู้จักการคิดเป็นมิตรดีและมีความรักตนเองและผู้อื่น

5.รู้จักการคิดบวกให้มากขึ้นทำให้เรามองโลกในแง่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม เมตตา หากคิดได้แบบนี้ พฤติกรรมและความคิดของคุณจะเริ่มดีขึ้นใครๆก็อยากจะคบหาคุณ อย่าได้ทำดีแสแสร้งทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนใครเขาเลย อย่าคิดว่าคนอื่นเขารู้ไม่ทันซิ เขาไม่โงหรอก