ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...แน่นอนที่สุดคนเราเกิดมาย่อมมีความสามารถไม่เท่ากันทั้งความคิดและสติปัญญาและวาสนาก็ไม่เหมือนกันดังพระท่านเปรียบไว้ว่า นิ้วทั้งห้าของคนยังสั้นยาวไม่เท่ากันสติปัญญาของคนก็ไม่เท่ากันก็ฉันนั้น จงยอมรับความเป็นจริงของเขาเถิด

แม้ว่าเขาคนนั้นจะทำอะไรผิดไป ซึ่งอาจทำอะไรช้ากว่าคุณ ไม่ได้อย่างใจ เห็นว่าทำผิดไปแล้วอย่างเห็นๆ เราควรหุบปากเราอย่าไปต่อว่าเขาให้เจ็บใจหรือตำหนิ ด่าต่อหน้าคนอื่น เพราะไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นมาได้หรอก แต่จะเจ็บใจพาลเกรียดคุณไปด้วย

คุณต้องเข้าใจว่าเขาเกิดมาไม่เหมือนคุณไม่เก่งไม่เท่าคุณทั้งทางกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดู ก็อย่าตำหนิเขาเลย จงยอมรับและเข้าใจ อย่างมีเมตตาและสงสาร เพราะเขาทำดีที่สุดได้เท่านั้นเองและดีสุดแรงเกิดเขาแล้ว แต่ควรหาโอกาสเรียกเขามาคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมแนะนำ ความผิดพลาดของเขาให้แก้ไข เขาจะเคารพและศรัทธาในตัวคุณอย่างที่สุด

อย่าไปวิจารณ์หรือตัดสินคนอื่นอย่างผิวเผิน

อย่าคิดว่าตนเองมีความสำคัญมาก อย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานแล้วยกตัวเองเป็นผู้พิพากษาชีวิตตัดสินการกระทำของคนอื่นว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว ใช้ไม่ได้หรือไม่ดี มองดูผิวเผินอาจจะดูแรกๆว่าคุณเป็นคนเก่งแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนใจแคบ เอาแต่ใจตัวเองและเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ หรือ เป็นคนอวดเก่ง หลงตัวเอง ไม่มีใครเขาอยากคบหาด้วยหรอก ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดคนรวยเป็นที่ยอมรับก็ตาม

ต้องรู้จักคล้อยตามคนอื่นเขาบ้าง

ใครพูดอะไรไม่ถูกใจไม่เข้าหู หรือไม่ถูกรสนิยม ก็อย่าพูดขัดคอ เพราะอาจจะเกิดเหตุรุนแรง อย่าเป็นคนใจแคบ หัวแข็ง ต้องรู้จักใจตนเองให้มาก เข้มแข็งและอดทน ยืดหยุ่นคล้อยตามคนอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย หากเรื่องนั้นไม่ทำให้เราเสียหลักการของชีวิต ต้องรู้จักให้คนอื่นเป็นผู้ชนะบ้าง เพื่อแก้ไขตนเองในบางเรื่อง ด้วยการไม่พูดแซงหรือพูดขัดคอใคร หรือ เถียงขึ้นเสียงอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนเป็นขวากหนามคอยทิ่มแทง ควรนิ่งสงบ เพราะสักวันหนึ่งขวากหนามนั้นก็อาจทิ่มแทงคุณได้ พูดอย่างไรใครไว้ ทำอย่างไรใครไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละ