ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สงเสริมการออกเงินดอกเบี้ย3%ต่อปีระยะเวลาฝากเงิน5ปียกเว้นภาษี

วันที่ 19 เมษายน 2561

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารออมสินได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เปิดรับฝาก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ" พื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ให้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี

โดยกำหนดให้ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 และเปิดได้เพียง 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น โดยการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท ฝากต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ยอดเงินฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามขาดฝากในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อครบ 5 ปี ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 60,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ฝากจะถอนเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ

 โดยจะรับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี ซึ่งธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายมีผู้ฝากไม่น้อยกว่า 100,000 ราย โดยมีวงเงินรับฝาก จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 3 มาตรการ 10 โครงการ โดยก่อนหน้านี้ ได้เริ่มดำเนินการแล้วในหลายโครงการ