ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...วันที่17 กรกฎาคม 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐภากร

(ฉบับที่..)พ.ศ. ..จัดเก็บภาษีผู้ประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-Business)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือVAT จากการให้บริการในต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ กลุ่มที่นำเข้าสินค้าต่างประเทศมาขายในประเทศไทย และเจ้าของแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ เช่น Google และ Amazon

 

           

โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ บริษัท ที่เป็นเจ้าของสินค้าและเจ้าของแพลตฟอร์ม ต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องด้วยปัจจุบันแม้จะมีกฎหมายบังคับเรื่องนี้ไว้ว่า คนที่ซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อจ่ายภาษี แต่ในทางปฎิบัติไม่ยอมมาจ่ายกัน จึงออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า กฎหมายนี้จะเก็บ VAT กับผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ นำสินค้ามาขายในประเทศไทย แล้วมีรายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านขึ้นไป ให้ทำการจัดเก็บ VAT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วส่งเสริมให้มีการแข่งขันกัน เพื่อความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยขั้นตอนต่อไปจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป