ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจโรควินิจฉัยทางด้านเทคนิคการแพทย์ 56 รายการให้ข้าราชการผู้มีสิทธิและคนในครอบครัว4.5ล้านคน

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศเพิ่มรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์56รายการให้ผู้มีสิทธิและคนในครอบครัวกว่า 4.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขรายการค่าบริการตามหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้ตรวจสอบได้ครอบคลุม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 สำหรับการเพิ่มรายการค่าตรวจสอบวินิจฉัยในครั้งนี้

 

 ภาพจาก Cat Act Art / Shutterstock.com

คณะทำงานได้นำรายการอัตราค่าบริการจากสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNETและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เสนอพิจราณาอัตราเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขและเสนอรายการค่าบริการข้อมูลเกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางพิจราณาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นได้มากขึ้น