ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)เพิ่ม50-100 บาทต่อเดือนโดยสามารถนำบัตรถอนเงินสดจากธนาคารกรุงไทยหรือตู้ATMได้ทันที

                                                                  ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เริ่ม จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ไปบ้างแล้วจำนวน 3.66 ล้านราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 673.21 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2561 โดยจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีสิทธิทุกวันที่  15 ของเดือน โดยเริ่มงวดแรก วันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ตั้งแต่วันที่  30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

                                                                 ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวอีกว่า

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ สามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเป็นเงินสดได้สองช่องทางคือ ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารกรุงไทย หากเงินคงเหลือ ก็สามารถสะสมในเดือนถัดไปส่วนการถอนเงินสดในครั้งแรก จะต้องใช้รหัสบัตร 6 หลัก หรือเลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร ซึ่งผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัสบัตร 6 หลักเดิม จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยก่อนจึงจะสามารถถอนเงินสดได้ โดยขั้นต่ำที่ถอนเงินจากตู้ ATM คือ 100 บาท

โดยผู้สูงอายุ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ 100 บาท
- ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ 50 บาท