ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยลดความยุ่งยากและภาระในการเดินทางไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเหมือนแต่ก่อนแต่จะทำผ่านหน้าจอบนมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแบบง่ายๆโดยทำไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็ยื่นภาษีเสร็จทันที ... อ่านเพิ่มเติม...กระทรวงการคลังผุดไอเดียช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านรายนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อของผ่านบัตรคนจนมาขอคืนภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภายในสิ้นปี เลิกซ็อปช่วยชาติ ฟื้นเศรษฐกิจไทยสดใสแล้ว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 11.4 ล้านราย โดยจะเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรคนจน มาคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%  โดยจะกำหนดระยะเวลาไว้ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2561 โดยผู้มีรายได้น้อยจะต้องเติมเงินในบัตรคนจน แล้วนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าในร้านที่มีเครื่อง EDC ทั่วประเทศ เพื่อใช้สิทธิ์ขอคืนภาษี สำหรับสินค้าที่สามารถซื้อได้ เปิดกว้างไม่ยุ่งยาก ทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือ สินค้า เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ แต่จะยกเว้นสินค้าอบายมุข เช่น สุรา เบียร์ และบุหรี่ ข้อมูลการซื้อสินค้าจะเชื่อมกับกรมสรรพากรเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมายื่นแบบขอคืนภาษีได้เลยตอนสิ้นปี

การยกเว้น VAT ให้ผู้มีรายได้น้อย นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า เป็นแนวทางเดียวกันกับโครงการช้อปช่วยชาติ ที่สามารถนำรายได้จากการซื้อสินค้ามาช่วยลดหย่อนภาษี ทำให้ในปีนี้ จะไม่มีโครงการช้อปช่วยชาติสำหรับประชาชนโดยทั่วไป  เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว กำลังซื้อและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายอีกต่อไป 

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์