ก่อนที่จะทำธุรกิจควรคิดให้รอบครอบก่อน ว่าเราพร้อมที่จะทำธุรกิจแบบต่างๆแค่ไหนกัน เพราะการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนและการใช้เงินลงทุนจะลองทำเล่นๆก่อนไม่ได้ จะทำให้เสียผลประโยชน์และเสียความมั่นใจอีกด้วย

ความสามารถที่จำเป็นที่สำหรับคนที่ต้องการมีทำธุรกิจส่วนตัวคือ

1.ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
2.ความสามารถในการพูด(พูดเก่ง)
3.ความสามารถในการเข้ากับคนอื่น
4.ความสามารถในการบริหาร
5.ความสามารถในการดูคน
6.ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถดังกล่าวเป็นความสามารถหลักๆ ของผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้วยตนเอง ยิ่งธุรกิจใหญ่โตขึ้นความสามารถต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ดังนั้นหากความสามารถของเราไม่ถึงก็ควรพัฒนาความสามารถก่อนดีกว่า แต่ก็ไม่ควรดูถูกความสามารถของตนเองมากนัก

เรามีความมั่นคงทางจิตใจแค่ไหน

ความมั่นคงทางจิตใจเป็นสิ่งทีสำคัญระดับแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นักธุรกิจต้องสามารถควบคมอารมณ์และจิตใจให้สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหวง่ายๆต่อเหตุการณ์ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ความสงบทางจิตใจและความหนักแน่นจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสุขุมเยือกเย็น

ความพร้อมทางด้านการเงิน

ต้นทุนชีวิตคนเราต่างกัน เงินทุนน้อยก็ลงทุนตามกำลัง มีเงินทุนมากทำธุรกิจเติบโตได้เร็ว 
การทำธุรกิจของตนเอง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เงินสำหรับการลงทุน อาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้อง หรือ แหล่งเงินกู้ตามสถาบันการเงินต่างๆ จะได้จากแหล่งไหนควรเตรียนให้พร้อมเสมอ

เงินทุนหมุนเวียนการทำธุรกิจควรวางแผนการเงินระยะยาวจะปลอดภัยที่สุด

เพราะการค้าขายอาจจะมีรายรับที่ไม่แน่นอน หากมีเงินทุนสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เผื่อขาดทุนในระยะแรกๆ จะดีกว่าลงทุนเพียงครั้งทุ่มทั้งตัว ท้ายสุดธุรกิจก็ก้าวเดินไปไม่ได้ หรือดวงตกในปีนั้นๆจะว่าไป

 

รู้จักตลาดแค่ไหน

กลยุทธทางการตลาด สำหรับนักธุรกิจเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็ก ระดับกลางถึงระดับใหญ่ก็ตาม จะต้องศึกษาแนวโน้วการลงทุน หากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ก็ควรติดตามและศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ ตลาด เพื่อให้เราสามารถปรับตัวได้ทันตามเหตุการณ์

เราจะทำธุรกิจอะไรดี

การทำธุรกิจก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนไป อานจะติดขัดปัญหาทางด้านการเงิน สุขภาพร่างกายและจิตใจ ขาดความคาดหวังในชีวิต ข้อคิดดังกล่าว มันเป็นเรื่องเดียวกัน ก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีด้วยกัน หลายคนทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ และเก็บเงินไว้ลงทุนสักก้อน เมื่อความพร้อมมาถึง ก็อยากจะทำธุรกิจเป็นของตนเอง และอยากจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของคนมีหัวคิด แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดี สิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปคือ

เลือกธุรกิจที่ตรงกับความสามารถของเรา

คนๆเดียวอาจจะมีความสามารถหลายอย่าง แต่ความรู้และความสามารถความถนัดมันต่างกันนะ แต่ถ้าความรู้และความสามารถและความถนัดมันคู่กันได้กับตัวเรา การทำธุรกิจส่วนตัวก็จะไปในทิศทางทีดีเลยทีเดียว

ธุรกิจแต่ละประเภทมีธรรมชาติแตกต่างกัน

และการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงแต่ธุรกิจแบบไหนมีความเสียงสูงมากกว่ากัน ซึ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่น คู่แข่งทางการค้า ความแปลกใหม่ของสินค้า หากเราเพิ่งเริ่มคิดก่อร่างสร้างตัวทำกิจการ เราก็ไม่ควรจะเสียงการทำธุรกิจที่เราไม่คุ้นเคย เพราะชั่วโมงบินของเราน้อยนั่นเอง

Sponsored Ads