เก็บเงินไม่อยู่ หาเท่าไรไม่พอใช้ ชีวิตมีแต่อุปสรรค มองทางไหนก็มืดมนไปหมด โอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิต ก็มักจะหลุดลอยไปเฉยๆ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากกรรมของเรา และอาจจะเป็นการฝาดเคราะห์กรรมของเราเอง บางคนกรรมหนัก แก้กรรมอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น ลองทำตามวิธีนี้ดูรับรองได้ผลดีและชีวิตดีขึ้นแน่นอน

การลงทุนสำหรับนักลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือในการลงทุนที่แตกต่างกันไปในการลงทุน หลายคนวางแผนการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ หรือ ออมเงินการท่องเที่ยว ออมเงินเพื่อการศึกษา แต่ควรเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เงินเดือนคือแหล่งรายได้สำหรับผู้มีอาชีพรับเงินเเดือนเป็นหลัก ซึ่งการทำงานและการขึ้นเงินเดือนอาจต้องใช้เวลาและความสามารถของเราที่ต้องไต่เต้า หากมีรายได้จากเงินเดือนน้อยอยู่ก่อนแล้วแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเหตุความจำเป็นหลายๆอย่าง เราสามารถลดรายจ่ายให้น้อยลงแต่รายได้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

ค้าขายอย่างไรให้รวยเหมือนคนจีน เชื่อได้ว่าชาวจีนเป็นชนชาติหนึ่งเดียวที่ค้าขายเก่งที่สุดในโลก อาชีพค้าขายจึงอยู่ในสายเลือดคนจีนมาตั้งแต่เกิด แต่คนไทยยึดอาชีพรับราชการ ทำไรนา ใช้พื้นที่ดินเป็นแหล่งทำกิน แต่ชาวจีนเปลี่ยนพื้นที่ดินทำกินเป็นสมรภูมิรบทางการค้า

เงินเดือนน้อยรายได้น้อยอยากออมเงินให้ได้สักก้อน อาจต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนมาก หลายคนเมื่อถึงวัยทำงาน ก็อยากมีรายได้มีเงินใช้เยอะๆ เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งที่อยากจะได้ แต่การออมเงินสำหรับผู้มีรายได้จากเงินเดิอนไม่มากไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้ซึ่งเรามีแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดและง่ายที่สุด

Sponsored Ads