วัยเกษียณอายุคือวันสิ้นสุดการทำงานของคนส่วนใหญ่และสิ้นสุดการมีรายได้ประจำ ซึ่งหลายคนวิตกกังวลเรื่องนี้และเริ่มศึกษาวางแผนการออมเงินล่วงหน้า ก่อนเกษียณอายุ ให้เป็นแหล่งรายได้ในอนาคต

วัยทำงานคือวัยแห่งการเรียนรู้และสร้างฝันหาเงินเพื่อสร้างอนาคตและสร้างฐานะด้วยแนวทางของตนเอง โดยจะเริ่มต้นในช่วงอายุ20ปีจนถึง30ปีก็จะเริ่มวางรากฐานชีวิตชัดเจนขึ้นมีแผนการต่างๆดีขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น Money variety มีเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับคนวัยทำงานมาฝาก8ข้อด้วยกัน

คุณเคยสงสัยไหมว่า คนที่รวยเขามีวิธีการออมเงินกันอย่างไร เขาถึงรวยและประสบความสำเร็จในชีวิต และชีวิตคนมีทางเลือกสองทางด้วยกันคือ ไปทางที่ดีและทางที่ไม่ดี แนวทางการออมเงินของคนรวย จึงแตกต่างกันที่ความคิด เรามาเรียนรู้ หลักการออมเงินคนรวยก่อนดีกว่า

เงินออมหรือเงินส่วนตัวเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เป็นเงินที่สามารถต่อยอดลงทุนหรือทำกำไรให้เงินงอกเงยขึ้นได้หลายๆวิธีแต่ต้องใช้เวลากว่าจะเป็นเงินก้อน และเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่งแต่ใช้เงินเก่ง ซึ่งมีวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

พื้นแผ่นดิน คนเก่งยังมีอีกมากมาย และแน่นอน พวกเขาเหล่านั้น กำลังแสวงหาความสำเร็จให้กับชีวิตอยู่เช่นกัน ฉนั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่า ยังมีคนที่ทำแบบเดียวอย่างเรา และ กำลังรอคอยความความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง

Sponsored Ads