เงินออมหรือเงินส่วนตัวเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เป็นเงินที่สามารถต่อยอดลงทุนหรือทำกำไรให้เงินงอกเงยขึ้นได้หลายๆวิธีแต่ต้องใช้เวลากว่าจะเป็นเงินก้อน และเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่งแต่ใช้เงินเก่ง ซึ่งมีวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

พื้นแผ่นดิน คนเก่งยังมีอีกมากมาย และแน่นอน พวกเขาเหล่านั้น กำลังแสวงหาความสำเร็จให้กับชีวิตอยู่เช่นกัน ฉนั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่า ยังมีคนที่ทำแบบเดียวอย่างเรา และ กำลังรอคอยความความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง

บางคนยึดหลักการของคนอื่น และเอาความคิดของคนอื่นนำมาใช้ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเองเป็นหลัก และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ อย่างที่ควรจะเป็น เช่น มีเงินเท่าไรเอาออกมาใช้ให้หมด

ความกลัวเกิดขึ้นได้เสมอ นั่นเพราะเราไม่เคยได้รู้ว่า ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร การทำการค้าหรือธุรกิจก็เช่นกัน เราไม่่อาจรู้ว่าการลงทุนของเราในครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ยิ่งถ้ารู้ว่่าไม่คุ้มค่าแล้วก็ยิ่งเกิดความไม่แน่ใจ และกลัวความผิดพลาดมากขึ้น 

ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ละคนมีภูมิความรู้ประสบการณ์แตกต่างกัน เราอาจไมต้องการคนมีปริญญา หรือค่านิยมใดๆ มาเป็นตัววัดคุณภาพ แต่ท้ายที่สุด วัดกันที่ความสามารถและดูที่ผลงาน

Sponsored Ads