นักธุรกิจร่นใหม่ ที่มีความสำเร็จเจริญก้าวหน้าได้เร็วและรวยไว เป็นที่หน้าจับตามองในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะมาจากลูกหลานของคนจีน ซึ่งจะมีหัวทางการค้าและมักจะได้รับ ค่านิยมการปลูกฝังมากจากบรรพบุรุษ

การวางแผนใช้เงินหลังเกษียณให้งอกเงยเพื่อให้เป็นรายได้กลับคืนมาในช่วงอายุ 55-60ปีเงินที่ได้มาตอนเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ต้องกอดไว้ ฉะนั้นการลงทุนกับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิต จึงไม่ควรเลือกลงทุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูง

วัยเกษียณอายุคือวันสิ้นสุดการทำงานของคนส่วนใหญ่และสิ้นสุดการมีรายได้ประจำ ซึ่งหลายคนวิตกกังวลเรื่องนี้และเริ่มศึกษาวางแผนการออมเงินล่วงหน้า ก่อนเกษียณอายุ ให้เป็นแหล่งรายได้ในอนาคต

วัยทำงานคือวัยแห่งการเรียนรู้และสร้างฝันหาเงินเพื่อสร้างอนาคตและสร้างฐานะด้วยแนวทางของตนเอง โดยจะเริ่มต้นในช่วงอายุ20ปีจนถึง30ปีก็จะเริ่มวางรากฐานชีวิตชัดเจนขึ้นมีแผนการต่างๆดีขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น Money variety มีเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับคนวัยทำงานมาฝาก8ข้อด้วยกัน

คุณเคยสงสัยไหมว่า คนที่รวยเขามีวิธีการออมเงินกันอย่างไร เขาถึงรวยและประสบความสำเร็จในชีวิต และชีวิตคนมีทางเลือกสองทางด้วยกันคือ ไปทางที่ดีและทางที่ไม่ดี แนวทางการออมเงินของคนรวย จึงแตกต่างกันที่ความคิด เรามาเรียนรู้ หลักการออมเงินคนรวยก่อนดีกว่า

Sponsored Ads