ประกันชีวิตมีหลายประเภทให้เลือกสรร แต่ไม่รู้จะเลือกทำประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา ในขณะที่มีเงินทุนน้อยรายได้น้อย  การเลือกซื้อประกันแต่ละบริษัทมีเงือนไขและข้อตกลงแตกต่างกันไป การเลือกซื้อประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ควรศึกษาเรื่องการเคลมประกันและดอกเบี้ย บริการหลังการขาย ให้ดีที่สุดก่อนตัดสินใจ

การเป็นหนี้ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนัก แต่การเป็นหนี้ทำให้เกิดรายได้ สร้างความมั่นคงร่ำรวยให้ใครหลายๆคนมาแล้วก็นัก หากการเป็นหนี้ เป็นการลงทุนต่อยอดทำธุรกิจแต่เงินทุนไม่เพียงพอ ก็จำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้กู้เงินควรรู้

แนวทาง ก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ สำหรับชีวิตคนวัยทำงาน ต่างมุ่งหวังความก้าวหน้าทางอาชีพกันทุกคน ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ควรเริ่มจากเป้าหมายง่ายๆ10วิธีการเป็นแนวทางทักษะเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

บางคนเหมาะที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่บางคนเหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจทำการค้าอยากรวย ตามแบบฉบับของคนทีประสบความสำเร็จหรือมีไอดอลในใจ ไอดอลของฉัน เป็นแบบอย่างๆที่ต้องการเป็น ซึ่งใครอยากลองเป็นนักธุรกิจดูบ้าง

การทำบัญชี การเงิน รายรับรายจ่าย เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะช่วยในเรื่อง การวางแผนการเงิน ดูแลสินค้าและระบบงานและยังช่วย ขัดเกลานิสัยของตนเองให้เป็นคน ละเอียดรอบคอบ และรอบรู้

Sponsored Ads