บัตรเครดิตที่ปลอดหนี้หรือการทำให้หนี้บัตรให้สะอาด ช่วยให้การขอวงเงินจากบัตรเครดิต เป็นเรื่องงายในการอนุมัติเงินจากสินเชื่อจากธนาคารผู้ออกบัตรให้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยหน่วยงานสินเชื่อมีความคิดบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา ก็จะพิจาณาไม่เหมือนกัน

เลือกบัตรเครดิตเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่รู้ใจทางการเงิน ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้เงินและพฤติกรรมของเราที่ต้องทำบ่อย ซึ่งแต่ละคนมีความจำเป็นต่อการใช้เงินแตกต่างกันไป การเลือกบัตรเครดิตมาใช้แต่ละประเภท จำเป็นมากที่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางการเงิน

เชื่อเถอะว่า ไม่มีใครอยากให้ทวงหนี้และก็ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ใครด้วยเช่นกัน หากลูกหนี้ไม่ผิดสัญญาจริงๆ การทวงหนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นจุดสิ้นสุดที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน การทวงหนี้ ต้องหาวิธีการทวงหนี้หลายๆวิธีซึ่งรวบรวมแนวทางการทวงหนี้ไว้ให้อ่านแล้ว

ประกันชีวิตมีหลายประเภทให้เลือกสรร แต่ไม่รู้จะเลือกทำประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา ในขณะที่มีเงินทุนน้อยรายได้น้อย  การเลือกซื้อประกันแต่ละบริษัทมีเงือนไขและข้อตกลงแตกต่างกันไป การเลือกซื้อประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ควรศึกษาเรื่องการเคลมประกันและดอกเบี้ย บริการหลังการขาย ให้ดีที่สุดก่อนตัดสินใจ

การเป็นหนี้ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนัก แต่การเป็นหนี้ทำให้เกิดรายได้ สร้างความมั่นคงร่ำรวยให้ใครหลายๆคนมาแล้วก็นัก หากการเป็นหนี้ เป็นการลงทุนต่อยอดทำธุรกิจแต่เงินทุนไม่เพียงพอ ก็จำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้กู้เงินควรรู้

Sponsored Ads