ผมหงอกเกิดได้หลายสาเหตุอย่างไรก็ต้องมีเหตุทำให้เกิดเส้นผมสีขาวแทนผมสีดำบนศีรษะ ซึ่งมีปัจจัยหลักๆของปัญหาผมหงอกสองสาเหตุก็คือ ผมหงอกตามวัยเป็นไปตามธรรมชาติและผมหงอกโดยกรรมพันธุ์ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องทำให้เส้นผมเป็นสีขาวก่อนวัยอันควร คล้ายๆปัญหาเส้นผมบังภูเขา

เส้นผมขาวหรือผมหงอกก่อนวัยอันควรเกิดจากอะไรบ้าง

ที่มาภาพ Guru @ Sanook

ผมหงอกโดยกรรมพันธุ์

กรรมพันธุ์เกี่ยวพันทำให้ผมหงอกก่อนวัยโดยไม่ต้องค้นหาสาเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงโดยพบเห็นได้ในเด็กอายุ 10 ปี ถือเป็นปัจจัยที่พบมากที่สุดโดยการถ่ายทอดตามพันธุ์กรรม หรือที่เรียกว่า “ยีน” ทายาทหรือพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่มีอัตราผมหงอกก่อนวัยเป็นผู้มอบให้

ผมขาดการบำรุงดูแลเส้นผม

อาหารบำรุงเสนผม คือ อาหารจำพวก วิตามินดูแลเส้นผม B12 B5 และโปรตีน ทำให้ผมแห้งแตกปลาย ขาดน้ำหนัก ไม่มีชีวิตชีวา เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ผมหงอกได้ง่าย วิตามินดูแลเส้นผม B12 B5 และโปรตีนจะอยู่ในอาหารประเภท เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์ทะเล เช่น หอย ปลา และตับ และผลิตภัณฑ์ จำพวก นม เนยเข็ง และโยเกิร์ด

ที่มาภาพ Siamhealth

ผมหงอกเกิดจากการสูบบุหรีจัด

ควันบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายชนิด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง ซึ่งคนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น และมีมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นด้วยการเป็นโรคสองชนิดนี้ รวมถึง ผมหงอกก่อนวัย และจะมีความเสี่ยงผมขาวมากกว่าคนไม่สูบหรี่ตั้งแต่ก่อนอายุ30ปี เรียกได้ว่าแก่เร็ว สมรรถภาพรางกาย และผิวหนัง แย่ตามไปด้วย

ผมหงอกเกิดจากความเครียด

ความเป็นไปได้สูงที่สุด ในเรื่องมีผมหงอกก่อนวัยพบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ทำให้เกิดความรู้สึก ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเสียบุคลิกภาพ

ความเครียดเป็นต้นต่อของโรคหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนัก เกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน สารพัดที่เกิดขึ้น แต่โดยร่วมเครียดมากๆสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้ผมหงอกเร็ว หงอกก่อนวัยได้จริง หากเปรียบเทียบคนในวัยเดียวกัน ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงความเครียดด้วยการหาวิธีการต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนทั้งกายและใจให้มากที่สุด หรือ ฝึกสมาธิ เล่นโยคะ

Sponsored Ads